Gyula Sági is a young Hungarian artist who studied visual arts and graduated at the University of Western Hungary in 2010. He lives and works in Berlin and takes part in solo and group shows both in Hungary and abroad.

Sági creates his large-scale paper works with ink, pencil and ball-pen and combines traditional graphical and painting techniques. His series, unifying geometric abstraction and gesture painting, are experiments with forms. He concentrates on the pure formations of things, finding inspiration in the technology, digital imaging and repetitive structural systems created by nature.

In his works in the early 2010s, Sági sought to synthetize visual languages of geometric and organic abstraction. In the series entitled Analog Noise and Parallel Line and began in 2016, the artist is interested in the imaging of the time and in the patterns produced by “failures” in the process of signs’ repetition. From the same year in the series of Geometric Structures recurring lines and geometric structures are interrupted by colored abstract patterns.

HU:

Sági Gyula a Nyugat-Magyarországi Egyetemen folytatta vizuális művészeti tanulmányait, ahol 2010-ben szerezte diplomáját. Jelenleg Berlinben él és alkot. Egyéni és csoportos kiállítások résztvevője itthon és külföldön egyaránt. Grafikai és festészeti eljárásokat vegyítve többnyire papíron, tussal, ceruzával, golyóstollal dolgozik. A nagyméretű, hagyományos technikákat alkalmazó munkái sorozatokban létrehozott formakísérletek. A geometrikus absztrakciót és gesztusfestészetet egyesítő műveiben a technológia, a digitális leképezés, a grafikonok és a természet repetitív mintázataiból inspirálódva a redukcióra, tiszta formákra koncentrál. 2010-es évek elején készült alkotásaiban a geometrikus és organikus absztrakció szintézisének megvalósítására törekedett. A 2016-ban indult Analog Noise és Parallel Line Drawings sorozatokban a művészt az idő múlásának leképezése és a repetitív jelek ismétlése közben fellépő „hibák” alkotta mintázatok érdekelték. 2016-tól a Geometric Gestures című sorozatban a vonalak és geometrikus struktúrák ismétlődő formáit színes absztrakt felületek törik meg.

„A konceptualitás épp annyira fontos számomra, mint az esztétikus végkifejlet: az idő fizikai dimenziója és az idő múlásának egy adott algoritmus mentén történő vizuális leképezése foglalkoztat. Munkamódszerem analízissel kezdődik, megfogalmazok egy problémát, majd részekre bontom, elemeire szedem. Ezután beépítve korábbi munkáim vizualitását, szintetizálom a részeket. Ez az építkezés számomra olyan, mintha matematikai egyenleteket oldanék meg, kezdetben egy, majd egyre több ismeretlennel játszom, és fokozatosan egyre komplexebb egyenleteket sűrítek a munkáimba.”

Szerző: Boros Lili

DE:

Gyula Sági (HU) ist ein ungarischer Künstler der in Berlin lebt und arbeitet. Nach seinem Studium der bildenden Künste fing er an seine künstlerische Arbeiten zu schaffen. Er wird inspiriert von sich wiederholenden strukturellen Systemen die in der Natur gefunden werden. Er konzentriert sich auf die reine Form der Dinge.

Gyula strebt danach, in seiner Arbeit die systematischen Muster der Natur abstrahiert zu gestalten. Die sich wiederholenden Linien und geometrischen Strukturen kreieren für den Betrachter eine Reihe von hypnotisierenden Formen. Das menschliche Gehirn versucht eine Struktur zu finden aber wird immer auf die falsche Fährte gelockt.

Gyula Sági versteht, dass der Zufall zu dieser sich wiederholenden Konstruktion gehört, einem von der Natur kreierten Zufall. Keiner der Elemente kann ohne sein Gegenstück bestehen. Gyula Sági ist bestrebt dieses Gleichgewicht in seinem Kunstwerk festzulegen.

NL:

Gyula Sági (HU) is een Hongaarse kunstenaar die in Berlijn woont en werkt. Na zijn studie in de beeldende kunst begon hij zijn artistieke werken te maken. Hij vindt inspiratie in de herhalende structurele systemen die in de natuur worden gevonden. Hij concentreert zich op de pure vorm van dingen.

Gyula streeft er in zijn werk naar de systematische patronen van de natuur geabstraheerd vorm te geven. De herhalende lijnen en geometrische structuren creëren een reeks hypnotiserende vormen voor de kijker.

Het menselijk brein probeert een structuur te vinden maar wordt steeds op het verkeerde been gezet. Gyula Sági begrijpt dat het toeval deel uitmaakt van dit herhalende construct, een toeval dat door de natuur is gecreëerd. Geen van de elementen kan zonder zijn tegenhanger bestaan; Hij streeft ernaar om dit evenwicht in zijn kunstwerk vast te leggen.